Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati

16.4.2016

foto Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati

Byl zveřejněn rozpis mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati, které se koná v sobotu 21.5.2016 odpoledne severně od Bruntálu a které si tedy můžete zaběhnout po fandění při sprintových štafetách, jenž se v centru Bruntálu konají po poledni.

Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati 2016

6.závod Hanáckého žebříčku jaro

7. závod žebříčku Moravskoslezského kraje

závod HSH rankingu – koeficient 1.02

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj

Pořádající objekt: SKOB Bruntál ( SBR )

Datum: 21.5.2016

Zařazení do soutěží: Oblastní žebříček Hanácké oblasti – jaro

Oblastní žebříček Moraskoslezského kraje

závod HSH rankingu – koeficient 1.02

Centrum: Bruntál – severně od města (pokračování Zahradní ulice)

GPS: 50.021695, 17.469923

Typ závodu: Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

 

Program: 10:30 – 12:30 prezentace Náměstí Míru GPS: 49.988457, 17.465699 (při závodě ME smíšených štafet- bude upřesněno v pokynech)

15:00 start 00 – intervalový start dle startovní listiny, kategorie P a HDR libovolný – bude upřesněno v pokynech

18:00 předpokládané vyhlášení výsledků

kategorie: D10C, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55,

H10C, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65,

HDR – nefáborkovaná trať, děti s doprovodem

DH10N – smajlíci bez doprovodu

P – příchozí / jednoduchá cca 2,5 - 3 km

Přihlášky: Do 14.5. 2016 do 23:59hod. přes systém ORIS : http://oris.orientacni sporty.cz výjmečně ne email: sbr.ob@seznam.cz

 

Informace: http://oris.orientacni sporty.cz

http://www.obhana.cz

tel: 602523885 Josef Sklenář nebo sbr.ob@seznam.cz

 

vklady: do 14.5. do17.5. na místě

HDR, P 50,- Kč 50,- Kč 50,- Kč

Žactvo 50,- Kč 80,- Kč 100,- Kč

Ostatní 80,- Kč 120,- Kč 160,- Kč

Půjčovné SI 10,- Kč 10,- Kč

V případě ztráty SI vybíráme poplatek 700,- Kč

Vklady převodem na účet číslo: 168747175/0300 VS xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře, vyjímečně v hotovosti u prezentace.

Mapa: Terezka 1:10000, E = 5m, stav duben 2016

Pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.

Terén: Rovinatý les, porostově pestrý, místy s podrostem, střední hustota cest.

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 300 metrů (1700 metrů v případě nepříznivého počasí –průtrž mračen, sněhová kalamita)

Centrum – start 200 metrů

Centrum – cíl 0

Funkcionáři: Ředitel závodu Josef Sklenář R3

Hlavní rozhodčí Petr Řeháček R2

Stavitelé tratí Stanislav Toman R2

Ruda Kolář R3

Ražení: Elektronicky – sport Ident

Protesty: Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

poštovní adresa: Petr Řeháček Uhlířská 11 Bruntál 792 01

Občerstvení: Restaurace v městě Bruntál, bufet v centru

Parkování: Parkuje se na louce bez poplatků.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a SŘ HO 2016.

Rozpis: Byl schválen soutěžní komisí HO dne:

 

 

 

Josef Sklenář Petr Řeháček

ředitel závodu hlavní rozhodčígenerální partner
hlavní partneři

hlavní mediální partner
mediální partneři
nápojoví partneři

partneři

podporovatelé

partnerská samospráva

pořadatelé